Friday, August 16, 2013

حرفهای همسایه / 116

عزیز من !


می‌پرسید کدام اثر من بهتر است؟
آنکه هنوز ننوشته‌ام یا در کار نوشتن آنم.

هرگز دچار این مرض نشوید که در همسایه‌ی شما هست. همسایه‌ی شما علاوه بر وسواسش که دقتی احمقانه است، زود خو می‌گیرد با آنچه از ذوق و فکرش تراوش می‌کند و هنوز به پاکنویس آن نرسیده، سیر می‌شود.
بیچاره همسایه اگر چشم به هم بگذارد، دستخطهای او به زودی آب‌نبات‌پیچ عطارها می‌شوند.
به علت این مرض، تشخیص خوبی من راجع به کارهای خودم نباید داشته باشم، مگر وقتی که اقتضا کند خیلی از خودم راضی یا چیزی مناسب با حال خود پیدا کرده باشم.

فقط می‌گویم شما اینطور نباشید و ببخشید مرا اگر به جای جواب به سوال شما، از خودم حرف زدم. اگر خیلی میل دارید بگویم: "خانه‌ی سریویلی". 

No comments: